Asennetta.fi

Asennetta-lehti on yleisimpiin henkisiin ongelmiin paneutunut julkaisu. Yhdessä voimme rakentaa maailmaa, jossa kaikkien on hyvä olla. Tutustu kampanjaamme ja ole mukana myötävaikuttamassa suomalaisten hyvinvointiin.

Yhteiskunnallinen vastuu kuuluu kaikille. Kannamme osamme tästä vastuusta ja pyrimme tarjoamaan keskusteluapua kaikille, jotka tarvitsevat tukea vaikeassa tilanteessa.

Kiusaaminen

Kiusaaminen on henkistä ja fyysistä alistamista ja epäoikeudenmukaista kohtelua.

Päihdevalistus

Päihdevalistuksella ennaltaehkäistään
päihdeongelmia.

Syrjäytyminen

Syrjäytyminen ei katso ikää. Suomessa
syrjäytyminen on kasvava ongelma.

Mielenterveys

Mielenterveys vaikuttaa niin
henkiseen kuin fyysiseen hyvinvointiin.