JÄSENLEHTI

Asennetta-lehti on yleisimpiin henkisiin ongelmiin paneutunut julkaisu. Tarkoituksena on informoida ja ennaltaehkäistä kiusaamistapauksia, syrjäytymistä ja päihde- tai mielenterveysongelmia.

Yhdistyksenä haluamme pysyä sitoutumattomana toimijana, joka tuottaa tietoa kiusaamisesta, syrjäytymisestä, päihde- ja mielenterveysongelmista. Näiden toimien avulla voimme paremmin valistaa, puuttua ja auttaa.