Asennetta Elämään Ry

Vi är en förening som är engagerad i de vanligaste mentala problemen. Tillsammans kan vi bygga en värld, där alla har det tryggt och bra. Bekanta dig gärna med vår kampanj och hjälp oss att främja finländarnas välfärd.

Socialt ansvar berör oss alla. Vi bär vårt ansvar och vårt mål är att erbjuda diskussionshjälp åt alla, som behöver stöd under en svår period.

Mobbning och trakassering

Mobbning och trakassering är att underkasta både
mentalt och fysiskt, och ofta även orättvis behandling.

Upplysning om rusmedelsmissbruk

Genom att tala om rusmedel
förebygger man missbruksproblem.

Utslagning

Utslagning har inga åldersgränser.
Utslagning är ett växande problem i Finland.

Psykisk och mental hälsa

Den psykiska hälsan påverkar
både mental och fysisk välfärd.

Våra Anhängare