ÄMNEN

1. Mobbning och trakassering

Mobbning och trakassering är att underkasta både mentalt och fysiskt, och ofta även orättvis behandling.

2. Upplysning om rusmedelsmissbruk

Genom att tala om rusmedel förebygger man missbruksproblem.

3. Utslagning

Utslagning har inga åldersgränser. Utslagning är ett växande problem i Finland.

4. Psykisk och mental hälsa

Den psykiska hälsan påverkar både mental och fysisk välfärd.

1. Mobbning och trakassering

Mobbning och trakasseri förorsakar kris i sinnestillståndet och kan ha allvarliga följder. Genom mobbning försöker man skaka om en annan persons självkänsla och få det att resultera i underkastelse. Mobbning via nätet är ett växande problem.

Mobbning kan vara mentalt eller fysiskt, synligt eller osynligt. I alla dess former förorsakar det djupa mentala ärr hos en som blir mobbad.

2. Upplysning om rusmedelsmissbruk

Genom att informera och upplysa om rusmedel förebygger man missbruk. I dagens Finland har bruket av alkohol och tobaksprodukter minskat, men rusmedelsmissbruk finns fortfarande i växande grad.

Målet med upplysning är att minska alkoholbruket i samhället, samt att informera om effekter och följder av drogmissbruk och tobaksprodukter.

Alkohol, tobak och droganvändning är farliga för hälsan, dessutom för det med sig problem i relationer. Rusmedelsmissbruk kan som biverkningar förorsaka depression och isolation från det normala samhället.

Vi vill förebygga och minska användning av rusmedel i samhället och speciellt bland unga.

3. Utslagning

Utslagning har inga åldersgränser. Utslagning är ett växande problem i Finland. Ofta har utslagningen flera olika orsaker, som t.ex. personliga livskriser och motgångar. Ungdomar slås ut i växande grad.

Det finns många olika aktörer i Finland som hjälper de utslagna att finna bättre chanser till ett mera socialt liv. Genom vår informativa verksamhet är vi en del av denna rörelse.

4. Psykisk och mental hälsa

Den mentala hälsan påverkar både den psykiska och fysiska välfärden. Ett tecken på god psykisk hälsa är t.ex ett intresse för olika saker och vilja att främja social samverkan med andra mänskor.

Man beräknar att hela 25% av finländarna drabbas av problem med den mentala hälsan. Vi vill förebygga mentala problem och informera mänskor var man kan få hjälp.