AIHEET

1. Kiusaaminen

Kiusaaminen on henkistä ja fyysistä alistamista ja epäoikeudenmukaista kohtelua.

2. Päihdevalistus

Päihdevalistuksella ennaltaehkäistään
päihdeongelmia.

3. Syrjäytyminen

Syrjäytyminen ei katso ikää. Suomessa
syrjäytyminenon kasvava ongelma.

4. Mielenterveys

Mielenterveys vaikuttaa niin
henkiseen kuin fyysiseen hyvinvointiin.

1. Kiusaaminen

Kiusaaminen vaikuttaa mielentilaan kriittisesti ja saattaa johtaa vakaviin seurauksiin. Kiusaamisella pyritään horjuttamaan toisen henkilön itsetuntoa ja alistamaan. Verkkokiusaaminen on yhä laajeneva ongelma.

Kiusaamista voi olla henkistä tai fyysistä, näkyvää tai piilotettua. Kaikissa muodoissaan, se aiheuttaa kohteelleen syvät henkiset arvet.

2. Päihdevalistus

Päihdevalistuksella ennaltaehkäistään päihdeongelmia. Suomessa alkoholin, tupakan ja huumeiden käyttö on vähentynyt, mutta päihdeongelmia on edelleen olemassa.

Valistuksen tavoitteena on kohtuullistaa alkoholinkäyttöä yhteiskunnassa, kertoa huumeiden ja tupakkatuotteiden haitoista sekä niiden seurauksista.

Alkoholin, tupakan ja huumeiden käyttö on tunnetusti terveydelle haitallista, lisäksi ne vaikuttavat kielteisesti ihmissuhteisiin. Päihteiden käyttö saattaa aiheuttaa sivuvaikutuksena masennusta ja eristää normaalista yhteiskunnasta.

Haluamme ehkäistä ja vähentää päihteiden käyttöä yhteiskunnassa ja erityisesti nuorten keskuudessa.

3. Syrjäytyminen

Syrjäytyminen ei katso ikää. Suomessa syrjäytyminen on kasvava ongelma. Monesti syrjäytymiseen löytyy useita syita, kuten elämän henkilökohtaiset kriisit ja vastoinkäymiset. Nuoret syrjäytyvät yhä useammin.

Suomesta löytyy lukuisia tahoja, jotka auttavat syrjäytyneitä löytämään yhteiskunnasta parempia mahdollisuuksia sosiaalisempaan elämään. Valistamalla asiasta olemme osa tätä liikettä.

4. Mielenterveys

Mielenterveys vaikuttaa niin henkiseen kuin fyysiseen hyvinvointiin. Mielenterveyden yleisimpiä tunnusmerkkejä ovat mielenkiinto erilaisia asioita kohtaan ja halu edistää sosiaalista kanssakäymistä muiden ihmisten kanssa.

Arvioiden mukaan, Suomessa jopa 25% kokee mielenterveysongelmia. Haluamme ehkäistä mielenterveysongelmia ja valistaa ihmisiä avunsaannista.