MEDLEMSTIDNING

Asennetta-tidningen är en tidskrift som tar ställning till de vanligaste mentala problemen. Dess syfte är att informera och förebygga mobbning, utslagenhet och rusmedels- eller mentala problem.

Som en förening vill vi fungera som en obunden aktör som producerar information om mobbning, utlszgenhet, rusmedels- och mentala problem. Dessa åtgärder underlättar vår möjlighet att upplysa, ingripa och hjälpa bättre.